Anslag, ansökan

De anslag som stiftelsen kan bevilja årligen är självfallet beroende av utfallet i ekonomin, penning- och aktiemarknadernas variation osv. Den årliga anslagsbeviljningen har i grova drag pendlat mellan 5 och 20 miljoner kronor.

Ansökan om anslag kan inges före den 1 mars till Stiftelsen Richard C Malmstens minne c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 2235,
403 14 GÖTEBORG.

Frågor angående ansökningsförfarandet kan göras på e-mail till henric.diefke@msa.se

Som nämnts beviljas numera endast mycket få ansökningar. Stiftelsens huvudresurser ägnas utvecklingen av Handelshögskolan som helhet i samråd med högskolans ledning.

Anslag under 2021 Tkr

Fakultetsövergripande centrumbildningar

1,910

Centrum för Europaforskning

0,850

Centrum för konsumtionsvetenskap

0,250

Centre for Global HRM

0,250

Centre for Business in Society

0,250

Lighthouse Maritime Competence Centre

0,060

Centre for Work and Employment

0,250

Graduate School-program

0,500

Utveckling av projektet att integrera hållbarhetsperspektiv i Handelshögskolans programutbildningar

0,800

Kommunikationsinsats inför Handelshögskolans 100-årsjubileum

0,400
SUMMA 3,610