STIFTELSEN RICHARD C MALMSTENS MINNE

Under slutet av år 1983 bildades Stiftelsen Richard C Malmstens minne. Den grundades genom en stor donation av Richard Malmstens sonson, grosshandlare Erik Malmsten.
Stiftelsens huvudändamål är att ”främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet”.